tát urban regeneration program

name of projekt: Public space rehabilitation in Tát: Central square / Tátika square
location: Tát 
year of  design / realization:    2019/2020    30000 m2  
landscape architects: Árpád  Kovács, Dominika Tihanyi, Gergő Barcsay, Kata Nyitrai         

Tát Budapesttől 46 km, Esztergomtól 8 km távolságra fekszik. Alacsony fekvése miatt vízelvezetési problémákra megoldást keresve előremutató vízgazdálkodási programhoz kapcsoltan a zöldfelületi rendszer fejlesztése is folyamatosan valósul meg.

A táti zöld-hálózat fejlesztési program egy már részben megvalósítás alatt lévő vízgazdálkodási program következő lépéseként kerül kidolgozásra. Szerencsés helyzet ez, hiszen ez egy okos fejlesztést tesz lehetővé, ahol a víz, melyet a 21. század aranyaként is emlegetetnek, (és mely a legkeresettebb természeti kincsünk is lesz), és annak gyűjtése, ill. hasznosítása, valamint esztétikus kialakítása központi szerepet kaphat a tájépítészeti tervezésben is. Szerencsés helyzet ez továbbá azért is, mert a kortárs tájépítészet is elmozdulást mutat a fizikai és társadalmi felelősségvállalás felé. Ilyenformán a parki élményt „az önmagáért való szép és szórakozás” (B. Tschumi) posztmodern eszméjén túllépve - az értelmezés, megértés, tanulás, aktív résztvétel (aktív regeneráció) és a beleérzés, elmélyedés (passzív regeneráció) jellemzi. Tát ennek szellemiségének alapjait már lerakta előremutató vízgazdálkodási terveiben és ennélfogva elmondható, hogy egy jövőbetekintő, a környezeti értékeire építő, és a lakosainak véleményén is alapuló zöld-hálózat megújítás felé halad. A zöld-hálózatfejlesztési program átfogó koncepciójának alapgondolata a táti zöldfelületek fenntartható, átlátható és nyitott, tehát demokratikus, úgynevezett folyamatalapú megújítása.

A fejlesztés két fő eleme a Központi Rendezvénytér fejlesztése és a Tátika téri közösségitér kialakítása, melyek a város fő központi közösségi tereiként kerülnek kialakításra. Azengedélyes és kiviteli terveibe integrálandó egy őstermelői szabadtéri piactér, mint fő közösségi elem. A célszerűen egy olyan városi park, mely a kultúrházhoz kapcsolódó területén rendezvénytér funkcióval bővül, ahová a kultúrház programjait kiegészítve hasonlóan az oktatásnak, illetve a közvetlentapasztalásnak kíván informális, befogadásra alkalmas közösségi pihenőtereket létrehozni. A park önkormányzat felé eső területén egy információs felülettel ellátottvízgyűjtő tó lesz a központi elem. A helyszín az ideiglenes, különféleléptékű eseményeknek is teret kíván adni, így számos kisebb, nagyobb gyepes eseménytér kerül kialakításra: pl. fesztiváltér, kiállítótér, a futókör, a kisebb koncerteknek/filmvetítéseknek helyet adó színpad. E síkok összességeként jön létre a park új „egész-sége”. Fontosnak tartjuk, hogy a parkban várt pezsgőéletet elősegítené a parkhoz kapcsolt szolgáltatások (bolt, cukrászda, piacstb..) megléte, melyek az alulhasznosított egykori bolt épületében kaphatnának helyet.