Ludwig Múzeum - Nyílt tér 2020

2020-05-08

"2019. december 5.

A LUDWIG MÚZEUM FELHÍVÁSA MŰVÉSZEKNEK

Találkozás és ismerkedés a közösségekkel együttműködő művészekkel és művészeti ágakkal

“Nyílt tér. Közösség, művészet, nyilvánosság”

Az egyén és a közösségek életminőségének javítása a művészet eszközeivel

A Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum 2020 májusában találkozási és bemutatkozási lehetőséget nyújt azoknak a – bármely művészeti ágban tevékenykedő – művészeknek és szervezeteknek, melyek a művészet eszközeivel fordulnak különböző közösségek felé, és működésük fő célja, hogy a művészek és a civilek közösen valósítsanak meg a közösség és társadalom ügyeivel foglalkozó projekteket.

CÉLOK

A Ludwig Múzeum szeretne a területen elkötelezetten munkálkodóknak lehetőséget nyújtani a bemutatkozásra, egymás munkájának megismerésére, egyúttal szeretné feltérképezni a művészet és társadalom közötti együttműködés hazai formáit és gyakorlatait.

INDOKLÁS

A nemzetközi szakirodalom a jövő múzeumait a közösségépítés bástyájának tekinti. Egyre több művész kíván a társadalom ügyeiben aktívan részt venni. A művészekkel való együttműködés során fejlődnek a résztvevők kompetenciái, valamint erősödik a közösségek saját ügyeibe vetett hite. A Ludwig Múzeum is feladatának tekinti a kortárs közösségi folyamatok felmérését és felkarolását.

KIKET VÁRUNK
Elsősorban olyan művészek, csoportok, szervezetek, intézmények jelentkezését várjuk, amelyek civil közösségekkel való együttműködésben aktívan használják a művészet eszközeit a közérzet és az életminőség javítására, és tapasztalataikat, tudásukat örömmel osztanák meg kollégáikkal és az érdeklődőkkel. A jelentkezőknek a Ludwig Múzeum kiállítóterét kínáljuk fel két napra, ahol bemutathatják önmagukat és projektjeiket. A jelentkezők számától függően alakítjuk majd ki a teret és a végső programot, amelyre a nagyközönséget is várjuk."

https://www.ludwigmuseum.hu/hir/nyilt-ter-kozosseg-muveszet-nyilvanossag-ludwig-muzeum-felhivasa-muveszeknek