Menü köztérhasználatra

projekt neve: BME  Alkotóhét - Menü Köztérhasználatra    
helyszín: Budapest    
tervezés  éve / kivitelezés:2010                    
szerzők: Szohr  Gábor, Tihanyi Dominika, Thurnay Dorottya, BME hallgatói

A modern város átalakítja az embereket, az idő és térhez fűződő viszonyukat megváltoztatva felborítja a szabadság és létezés alapvető fogalmainak értelmét. Ez a modernizáció által generált, már lassan másfél évszázados felvetés akkori és mai aktualitása megkérdőjelezhetetlen.

Ezen gondolatok képezik a workshop alapvetését: a kulturális hagyományokon és egyéni kreativitásból fakadó, a regenerációt szolgáló pozitív semmittevés modellezése a szabad térben, ahol a szabad tér szimbolizálja a szabadságot, amely a kontrollált tereken kívül még feltehetően létezik. A kutatás, azt a kérdést járja körül, hogy a városi közegben létezhetnek-e olyan helyek, ahol ez ember kiszakadva mindennapjaiból képes feloldódni és önmaga lenni, ahol képes megnyílnia saját maga felé, illetve mások irányában? A feladat olyan, a szabad térben megjelenő, konstruált szituációk létrehozása,amelyek mentén kibonthatóak az ilyen típusú, közösségeket szolgáló térélmények. Ezen megélt események rámutatnak a szabadidő aktív társas élményének alternatívájára a magányos, izolált tevékenységgel szemben.

Az a befogadó légkör, mely lehetővé teszi a közterek használatát a direkt funkcionalitáson túl is teret adva annak az időnek, melyet önmagunkkal töltenek. Ez a köztérhasználat a Benjamin fajta lassúságról szól, ahol az emberek semmit téve regenerálódnak a városi tájban, múlt századi festmények idilljét idézve. Ebben a konstruált szituációban olyan felszabadult, otthonos légkör alakul ki, mely leképezi azt a városi hangulatot, mely a nyitott és befogadó társadalom térbeli levetülése. A feladat 3 témakört jelöl meg: a nappali, a reggeliző és a piknik témaköreit.