Műcsarnok'11 - Csoportdinamika

projekt hivatalos neve: Műcsarnok'11 - Csoportdinamika
helyszín: Budapest
tervezés kezdete/kivitelezés: 2011
tájépítész tervezők: Kovács Árpád, Pozsár Péter, Szohr Gábor, Tihanyi Dominika, UILA Kft.
kurátor: Csizek Petra, Döme Gábor
animáció: Lendvai Gábor

10 éves fennállása alkalmából az Újirány csoport ön-reflexszív módon, saját fejlődéstörténetének feldolgozása, és elemzése segítségével, a csoportdinamika témáját állítja a figyelem középpontjába.

A csoport jellemzője ugyanis a közösségben történő alkotás. Ebben a folyamatban az egyén és a csoport viszonya meghatározó szereppel bír. Ezt a folyamatosan változó viszonyt a dialektikusság jellemzi. Ugyanúgy, ahogy az egyén hatással van a csoportra, és a csoport is visszahat az egyénre. Az egyik nem létezik a másik nélkül, de egyik a másik csapdája is lehet. Ez a viszony egyénenként egy-egy folyamatosan változó függvényként írható le. A függvények metszetsíkokon ábrázolt pontjainak egymáshoz viszonyított elmozdulásai (azok sűrűsödései, illetve ritkulásai) adják meg összességében a csoportdinamika térbeli függvényét, mely egyben a csoport fejlődésének irányait, korszakait is kirajzolja. Hasonlóan az egyén vagy a társadalom fejlődéséhez, a csoport fejlődésében is nyomon követhetőek a különféle fejlődési szakaszok, mint az önfeledt gyerekkor, a keresgélő kamaszkor, vagy éppen a felelősségtudatos felnőttkor. A tíz éves távlat lehetőséget nyújt ezek objektív elemzésére, mely kapcsán egy örök kérdés vetődik fel: elérhető-e az egyensúly a folyamatosan változó állapot függvényében?

A kiállítás két részből áll: a háttér információt hordozó vetítésből, illetve annak absztrakt téri vetületű installációjából. A tíz évet felölelő elemzés, 3 monitoron követhető végig. Az első monitoron bemutatott függvények metszetsíkjain mozgó pontok folyamatos helyzetváltoztatását követhetjük nyomon. Ezzel párhuzamosan szemlélhetjük az adott helyzetre történő képi illetve szöveges reflektálást a másik két monitoron. Az első monitor térbeli leképezése az a központi térinstalláció, mely egy lebegő síklap. E billenő, játékos felület segítségével tapasztalható meg közvetlenül a metszetsíkokon felvett pontok jelentősége, ahol maguk a látogatók személyesítik meg az egyensúlyi játékban szereplő egyéneket, ahol az együttműködés képezi az egyének és a csoport viszonyának alapját. Így válik a csoportdinamika fogalma személyesen is megtapasztalható, saját vonatkozású, élménnyé.