Zsolnay Negyed - déli terület

projekt hivatalos neve: Zsolnay Negyed - déli terület
helyszín: Pécs
tervezés kezdete/kivitelezés: 2009/2011
területnagyság: 5300 m2
tájépítész tervezők: Kovács Árpád, Lukács Katalin, Thurnay Dorottya, Tihanyi Dominika
építész tervező: MCXVI Építésziroda Kft.
kivitelező: Bálványfa Kft.

Koncepciónk szerint a Zsolnay Gyár déli területének rehabilitációja során - az északi terület ellenpontjaként - a jelenlegi elhagyatott ipari tájképet egy természeti tájjá alakítjuk át, egy szukcessziós folyamat képét idézve, olyan téri szituációkat teremtve, melyek az itteni egyetemi hallgatókat hivatott szolgálni inspiratív, nyitottan hagyott „mondatok által”.

A Zsolnay Gyár területét a belváros felé vezető 6-os út két részre osztja, a déli és az északi területre. A déli terület, ipari adottságánál fogva, az északi terület ellenpontja, és mint a gyár erőforrása értelmezhető, amely biztosította a gyár működésének alapfeltételeit (deponálás, vízforrás). Ezen gondolatsor képezi a koncepció alapját, miszerint a déli terület egy olyan természeti táj, amely az elhagyatott ipari tájképet egy természeti tájjá alakítja, egy szukcessziós folyamat képét idézve, olyan téri szituációkat teremtve, melyek az itteni egyetemi hallgatókat hivatott szolgálni inspiratív, nyitottan hagyott „mondatok által”. A koncepció az értékteremtés folyamatát veszi alapul, mint a világot előremozdító alap. Ennek feltétele az innovatív gondolat, melyet a Zsolnay család példáz, ahol valós kérdésekre, valós értékekre építve hoznak létre új értékeket.

Összefoglalva ez a hagyaték az, amit a jövő generációkra hagytak. Ezt a folyamatot képezzük le egyéni szinten, az egyén világhoz való viszonyulását az alkotás folyamatában, majd annak ráhatását a világra. A kapott térrendszer két részre osztható. A természeti tájkép területére (egyetemkert), mely a parkolóépület és a vasút területe közt húzódik, illetve arra a burkolt területre, amely az egyetem épületei által közrezárt tér és az egyetemisták személyes tereként fogható fel (egyetemudvar/aula). A kert egésze az ott élő egyetemisták mindennapi létének ad keretet, mely akkor válik teljessé, amikor azt ők belakják és kiegészítik igényeik szerint. A terek kialakítása érzelmekre adott reakciók, melyek az ott alkotó diákok számára valószínűleg ismerősek, és ennél fogva könnyen tudnak kötődni hozzá, otthonos közegben találva magukat.