03/2005

A lipcsei nemzetközi workshop célja a grünaui lakótelep számára egy pozitív jövőkép megalkotása.

04/2007

A berlini kutatás lényege a kulturális hagyományokon és egyéni kreativitásból fakadó, a regenerációt szolgáló pozitív semmittevés vizsgálata a szabad térben, ahol a szabad tér szimbolizálja a szabadságot, amely a kontrollált tereken kívül még feltehetően létezik.

07/2008

Az „Ön itt áll!” című orthofotó játék a dialógusra épülő köztéri művészeti munkák közé sorolható: kétirányú folyamatot indukál, ahol a néző aktív részvétele szükséges a munka kibontásában, kiteljesülésében, tehát jelentős társadalmi aktivitást igényel.

10/2011

"Mi köze van a homlokzatra szerelt bordásfalnak vagy a műanyag kannákból épített utcai bútoroknak a városrehabilitációhoz? Hol van az Élő Galéria? És miért érdekel egy (táj)építészt, hogy mivel töltik a szabadidejüket Józsefváros lakói?

02/2012

A Rév 8 Zrt.-vel együttműködésben a Palotanegyed rehabilitációját kiegészítő művészeti akciósor fő célkitűzése a negyed arculatának megteremtése, egy stabil térbeli hálózati kapcsolatrendszer kialakítása, mely a művészeti akciók során jön létre az abban résztvevő emberek közt. Ennek hozadéka a helyi tudás alapján kialakított fizikai arculat.

05/2012

A Goethe Intézet Making Heimat című projektjének lényege olyan közös építészeti platform létrehozása volt, ahol hasonló gondolkodású, szociálisan elkötelezett kelet-európai és német alkotócsoportok találkozhattak, és mutatkozhattak be egymásnak.

09/2014

A 21.század kertje. A fenti cím az ingatlanfejlesztői felkérésre készített vázlatterv hívószava. A Graphisoft park harmadik ütemű bővítésére tett javaslatunk alapkoncepciója a fenntarthatóságra, interaktivitásra, elgondolkodtatásra épül, továbbá a 21. század kihívásaira.

03/2015

A mai radikális változások bizonytalan korában, - melyet egy átmenetként értelmezhetünk egy új paradigmaváltó kor felé - hasonló előrelátó/jövőbemutató víziók azok, melyek alapját képezhetik egy új korszellem kialakulásának, ahol immáron a közösségekben gondolkodó, szociálisan elkötelezett, rugalmas, adaptív, reflexív, valamint a jövőért felelősséget vállaló és a változásokra nyitott és felkészült generáció erősödése a cél.

09/2019

A 2 éves Víziváros megújítását előkészítő szakasz alapvető célkitűzése felkutatni, hogy Víziváros mitől lesz az ami: egyedi, unikális, lokális hely. Fizikaivonatkozását tekintve egyedi arculati elemek meghatározása, soft elemek meghatározása.

10/2023

A Népliget megújítási koncepciója szimbolikus. Tükrözi az európai városok felelősségvállalását a tekintetben, hogy olyan demokratikusterek létrejöttét segítse elő, melyek támogatják a társadalom demokratikus jogait, valamint a személyes fejlődést és a tudáshoz/tanuláshoz való hozzáféréslehetőségét.