06/2008

Első beavatkozásként egy kétnapos, ideiglenes irodát alakítottunk ki a Lumen Kávézóban. Az idelátogatók megismerhették a rehabilitáció céljait, a véleményükről feljegyzéseket hagyhattak itt, és tájékozódhattak a közelgő Belső udvar programmal kapcsolatban.

06/2008

A Krúdy napok alatt jött létre az első köztéri művészeti beavatkozás. Az aszfaltfestő akció során a Palotanegyed, mint rehabilitációs terület kijelölése került megvalósításra, street-art eszközökkel.

07/2008

Az „Ön itt áll!” című orthofotó játék a dialógusra épülő köztéri művészeti munkák közé sorolható: kétirányú folyamatot indukál, ahol a néző aktív részvétele szükséges a munka kibontásában, kiteljesülésében, tehát jelentős társadalmi aktivitást igényel.

10/2008

A Palotanegyedben létrejött belső udvar program a bérházak belső udvarainak megújításában aktivizálja a helyi lakókat. A program során a kiválasztott bérház belső udvara és a kapuzata kerül átalakításra, installáció jelleggel, lemodellezve az udvarok kiaknázatlan potenciálját, a közösségi térhasználatot illetőleg.

04/2009

A BME alkotóhete során, a Palotanegyed területén a helyi mélyebb kulturális értékekre reflektálva, Krúdy Gyulától tipikusan pesti témájú „szélfútta idézetek” kerültek felfestésre a járdák aszfaltfelületeire.

09/2009

A Nyitott Kapuk nevű programot a minden év szeptemberében tartott Kulturális Örökség Napjainak alkalmával valósítottuk meg. 2008-ban a Szentkirályi utca 10., 2010-ben pedig a Horánszky utca 1. kapuit nyitottuk meg a nagyközönség számára.

10/2009

A palotanegyedben, a Krúdy Gyula utcai helyi boltosokkal és kávézósokkal együtt megvalósított akció célja a helyi történeteket és legendákat felkutatni és egységes formában láttatni. A táblák, mint egy mesekönyv lapjai a valós térben hordozzák azokat a történeteket, melyek összessége kirajzolja az utca történetét.

04/2010

A modern város átalakítja az embereket, az idő és térhez fűződő viszonyukat megváltoztatva felborítja a szabadság és létezés alapvető fogalmainak értelmét. Ez a modernizáció által generált, már lassan másfél évszázados felvetés akkori és mai aktualitása megkérdőjelezhetetlen.

11/2011

Az ortofotó játék a városi köztereken installálható interaktív köztéri művészeti alkotás. 2011-ben – az Európa Belvárosa Program keretében, a Palotanegyed területén – a Szabó Ervin Könyvtár közelében a VIII. kerület ortofotója lett kiragasztva azzal a céllal, hogy a járókelők figyelmét környezetükre irányítsa.

01/2012

A városi tornapálya 2010-ben a Placcc fesztivál keretében került megvalósításra. A projekt keretében egy városi tornapálya létrehozása valósult meg a Palotanegyed területén.

01/2012

A városi szalon 2010-ben a Placcc fesztivál keretében került megvalósításra. Az alapkoncepció a városi szabad térben egy olyan helyet létrehozni, ahol az emberek fogyasztás kötelezettsége nélkül, kényelemben tudnak időt tölteni.

10/2012

Józsefváros Önkormányzata megbízásából szerkesztettünk egy magazint ’Palotanegyed MOST’ címmel, amely a terület múltjával, jelenével és jövőjével foglalkozik. Minden cikket annak a civil csoportnak a tagjai írták, amely a helyi akciók és rehabilitációs folyamatok kapcsán alakult meg.

05/2018

A labirintus 5000 éves szimbólum, a görög mitológia szerint egy folyosókból álló áthatolhatatlan építmény.